Wind River ล่าเดือด เลือดเย็น(2017)

Wind River ล่าเดือด เลือดเย็น(2017) หนังปี 2017 Imdb 7.8

I Love You Two จำเนียรวิเวียนโตมร(2016)

I Love You Two จำเนียรวิเวียนโตมร(2016) หนังปี 2016 Imdb 6.2

Your Name หลับตาฝัน ถึงชื่อเธอ(2016)

Your Name หลับตาฝัน ถึงชื่อเธอ(2016) หนังปี 2016 Imdb 8.5

Somewhere Only We Know(2015)

Somewhere Only We Know(2015) หนังปี 2015 Imdb 5.5

G-Force จี-ฟอร์ซ หน่วยจารพันธุ์พิทักษ์โลก(2009)

G-Force จี-ฟอร์ซ หน่วยจารพันธุ์พิทักษ์โลก(2009) หนังปี 2009 Imdb 5.1

Primal เชื้อนรก เปลี่ยนคนกลายพันธุ์(2010)

Primal เชื้อนรก เปลี่ยนคนกลายพันธุ์(2010) หนังปี 2010 Imdb 4.9

Bounty Hunters (Shang jin lie ren) โอปป้า ล่าค่าหัว(2016)

Bounty Hunters (Shang jin lie ren) โอปป้า ล่าค่าหัว(2016) หนังปี 2016 Imdb 5.3

Bleed for This คนระห่ำหมัดหยุดโลก(2016)

Bleed for This คนระห่ำหมัดหยุดโลก(2016) หนังปี 2016 Imdb 6.8

Frozen นรกแขวนฟ้า(2010)

Frozen นรกแขวนฟ้า(2010) หนังปี 2010 Imdb 6.2

E-San Love Story ส่ม ภัค เสี่ยน(2017)

E-San Love Story ส่ม ภัค เสี่ยน(2017) หนังปี 2017 Imdb 6.1